Studijní opory

Studijní opory ve formátu Power Point představují stručného průvodce stěžejními právními předpisy soukromého práva, a to občanským zákoníkem a zákoníkem práce. Nabyté vědomosti je možné si procvičit v sekci příkladů.

Výuková videa

Výuková videa obsahují jak výklad právních pojmů, tak praktické příklady počítání času. Videa jsou podpořena prezentacemi ve formátu Power Point s časovými osami.

Příklady a řešení

Příklady zde obsažené se věnují oblastem, které se dotknou patrně každého z nás – pracovnímu právu a občanskoprávním vztahům. Orientaci v základních právních pojmech poskytují studijní opory ve formátu Power Point. Doplnění a vysvětlení některých právních institutů lze dohledat rovněž v komentářích ke vzorovým právním dokumentům.

Vzory právních dokumentů

Pochopení vybraných právních institutů si lze prohloubit studiem právních dokumentů. K dispozici jsou vzory dvou občanskoprávních smluv a s nimi souvisejících listin, dále pracovní smlouva a dvě listiny, jimiž lze pracovní poměr skončit.