Tyto webové stránky vznikly jako Inovace předmětu Základy práva bakalářského studijního programu Účetnictví a daně v rámci projektu IRP FP VUT 2020-01 Fakulty podnikatelské VUT v Brně.


Garant předmětu Základy práva

Mgr. Bc. Helena Musilová

AdresaKolejní 2906/4, Královo Pole, 61200, Brno, Česká republika
E-mailmusilova@fbm.vutbr.cz
Pracovní telefon+420 54114 2649
MístnostP443

Detail předmětu

Předmět je orientován zejména na vymezení dvou oborů soukromého práva, a to práva občanského a pracovního a vysvětlení jejich základních právních pojmů. Občanské právo hmotné: soukromé právo, zásady, osoby, zastoupení, věci a jejich rozdělení, právní jednání, prekluze a promlčení, absolutní majetková práva (vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem, dědické právo), relativní majetková práva (vznik, změna, zajištění, zánik závazků, závazky z právních jednání – vybrané smlouvy, závazky z deliktů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení)
Občanské právo procesní: soudy, řízení v 1. stupni, dokazování, náklady řízení, opravné prostředky, vykonávací a exekuční řízení.
Pracovní právo: zásady, pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, pracovní poměr (vznik, změna, skončení), dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku, odměňování za práci, dovolená, péče o zaměstnance, překážky v práci, odpovědnost za škodu v pracovním právu.